Categories
COVID 19 information

Key messaging for Tangihanga

TANGIHANGA GUIDANCE HE TOHUTOHU E PĀ ANA KI TE TANGIHANGA
 • These are unprecedented times in Aotearoa. The COVID-19 Alert Level 4 lockdown means new processes around tangihanga.
 • Te Rōpū Whakakaupapa Urutā (The National Māori Pandemic Group) advises of no formal gatherings, including tangihanga. This includes hui held at private homes, marae, funeral homes, churches or any other venue.
 • Whānau and iwi are adapting tikanga to keep our people safe.
 • Your funeral director gives guidance on how to prepare with COVID-19 related rules in place.
 • Kāhore he wā i pēnei te āhua i Aotearoa. Me te mea nei nā te Rāhui Pae Tuawhā a te COVID-19 ka hua ake he tikanga hou e pā ana ki te tangihanga.
 • Nā te Rōpū Whakakaupapa Urutā te tohe e kore e āhei kia tū he huihuinga ake, tae atu ki te tangihanga. E whaipānga ana tēnei ki te hui kāinga ake, marae, whare tūpāpaku, whare karakia, ki ētahi atu wāhi rānei.
 • Kua whakarite tikanga ngā whānau me te iwi e haumaru ai tātou katoa.
 • Kua takoto i tō kaitiaki tūpāpaku ētahi kaupapa me pēhea te whakatika atu ki ngā ture kua whakaritea nei mō te COVID-19.
What to do when a loved one dies Me aha ina hemo tētahi e aronuitia ana
 • Appoint your main contact person to liaise between the funeral director and the whānau.
 • Your Local Police Station can appoint a Māori Liaison Officer to help guide you at this challenging time.
 • A registered funeral director must be engaged to conduct the uplifting, transportation and burial/cremation procedures.
 • Most importantly, your funeral director needs a list of people within your immediate isolation bubble.
 • Whakaritea ko wai motuhake te kaitakawaenga i waenga i te kaitiaki tūpāpaku me te whānau.
 • Ka taea e te Tari Pirihimana o tō rohe te tohu he Takawaenga Māori hei arataki i a koutou i tēnei wā o te taimahatanga.
 • Me whakarite rawa he kaitiaki tūpāpaku rēhita hei whakahaere i te hikitanga, te kawenga me ngā tikanga nehu/tahunga rānei.
 • Ko te kaupapa nui rawa, me whiwhi rārangi ingoa te kaitiaki tūpāpaku o te hunga kei roto i tōu ake mirumiru rāhui.
Uplifting the tūpāpaku Te hiki i te tūpāpaku
 • The funeral director collects the tūpāpaku. They may be wearing protective clothing, including gloves and masks.
 • The funeral director works with your appointed contact person to organise the funeral arrangements – while maintaining physical distancing conditions (2m).
 • Karakia and poroporoaki may be conducted at; the time of death; the funeral home; the urupā.
 • Your funeral director can assist with this. You may want to arrange for whānau to join using technology (FaceTime, Skype, Zoom etc.).
 • Ka riro mā te kaitiaki tūpāpaku e tiki atu te tūpāpaku. Tērā rātou te mau kākahu tauārai, pērā i ngā karapu me te ārai kanohi.
 • Ka mahi tahi te kaitiaki tūpāpaku me te tangata kua tohia e koutou hei takawaenga ki te whakarite i ngā whakahaere mō te uhunga – me te mau ki ngā tikanga tū wātea ā-tinana (2m) i ngā wā katoa.
 • Ka āhei te karakia me te poroporoaki; i te wā e mate ai; i te whare tūpāpaku; i te urupā.
 • Ka āhei tō āwhinatia e te kaitiaki tūpāpaku me tēnei. Ka hiahia pea koe kia hono ā-hangarau mai te whānau (ā-FaceTime, Skype, Zoom rānei).
If your loved one dies from causes NOT related to COVID-19 Ina hemo tētahi i aronuitia i tētahi mate i tua atu i te COVID-19
 • Once the tūpāpaku is in the care of a registered funeral director up to two whānau members can dress the tūpāpaku. To protect everyone, restrictions on the degree of contact with your loved one will apply.
 • Only whānau members from within the same isolation bubble can go to the funeral home and the urupā/cemetery.
 • Tūpāpaku cannot be transported outside the region during Level 4 lockdown.
 • There may be an option to have your loved one placed in refrigerated storage until restrictions around travel are lifted. Your funeral director can advise on this.
 • Ka riro mai ana te tūpāpaku i te kaitiaki tūpāpaku ka āhei kia tokorua mai i te whānau ki te kākahu i te tūpāpaku. Hei tiaki i te katoa, tērā ētahi tauherenga kua whakaritea mō te āhua o to whakapā atu ki tāu e manawapā ana.
 • Ko ngā mema anake o te whānau nō roto ake i taua mirumiru rāhui e āhei ana ki te haere ki te whare tūpāpaku me te te urupā.
 • Kāhore te tūpāpaku mō te kawea ki waho i te rohe i te wā o te Rāhui Pae Tuawhā.
 • Tērā tō āhei ki te tono kia tiakina tā koutou e aronui ana ki tētahi wāhi tio kia hīkina noa rā anō ngā aukati kawenga. Ka taea koe te āwhina e tō kaitiaki tūpāpaku.
If your loved one dies from COVID-19 causes while in hospital care Ina hemo tētahi e aronuitia ana i te COVID-19 i te hōhipere
 • The hospital may allow you to view your loved one from a distance or via technology.
 • You CANNOT touch the tūpāpaku due to risk of Covid-19 spread.
 • For information on what to do next refer to What to do when a loved one dies above.
 • Tērā pea koe te tukua e te hōhipere kia āta kite i tāu e aronui ana i āhua tawhiti mai, mā tikanga hangarau rānei.
 • E kore koe e pāpā ki te tūpāpaku kei tūpono te hora noa a COVID-19.
 • Mō ētahi atu kōrero hei whāinga māu ā muri i tēnei, tirohia ngā tohutohu i runga atu nei Me aha ina hemo tētahi e aronuitia ana.
If your loved one dies from COVID-19 causes while at home Ina hemo tētahi e aronuitia ana i te COVID-19 i te kāinga
 • Whānau are strongly advised against touching, washing or dressing their loved one as physical contact poses a high risk of spreading the virus.
 • Only those in the isolation bubble of the tūpāpaku to be at the house.
 • For more information refer to What to do when a loved one dies above.
 • Ko te tohe nui kia kaua rawa te whānau e pāpā, e horoi, e kākahu rānei i te aronga nui o te whakaaro nā te mea ka tūpono tonu te horahia o te mate urutā nei.
 • Ko rātou i roto tonu i te mirumiru rāhui o te tūpāpaku e āhei ana ki te whare.
 • Mō ētahi atu kōrero tirohia ngā tohutohu i runga atu Me aha ina hemo tētahi e aronuitia ana.
If a loved one dies from COVID-19 causes while overseas Ina hemo tētahi nā te COVID-19 i a ia kei tāwāhi
 • Cremation is almost certain to be the only option for those who die while overseas.
 • Their ashes may be repatriated once border controls are back to normal.
 • Contact your Local Police Station to speak to a Māori Liaison Officer. They can guide you through the process of bringing your loved one’s remains home.
 • Ko te tahunga tonu o rātou i hemo, te mutunga mō rātou ka mate i a rātou i tāwāhi kē.
 • Ka whakahokia mai ō rātou pungarehu ka hoki ana te aukatinga ā-rohe ki ōna āhua o mua.
 • Whakapā atu ki te Takawaenga Māori kei te Tari Prihimana i tōu ake rohe. Māna koe e arataki e taea ai te whakahoki mai ngā mahuetanga iho o tō manawanuitanga ki te kāinga.
Kawe mate – Safe tikanga-based processes for mourning Kawe mate – He tikanga haumaru mō te tangihanga
 • Tikanga Māori provides for those unable to attend tangihanga in person. Kawe mate is one way and hura kōhatu another.
 • Both of these can be arranged when Alert Level 4 ends – allowing a safe tikanga-driven mourning process to occur.
 • He tikanga ake ā te Māori mō te hunga kāhore e tae ā-tinana ki te tangihanga. Ko te kawe mate tētahi, ko te hura kōhatu tētahi atu.
 • Ka taea te whakarite ēnei mea e rua ka hīkina kau ana te Rāhui Pae Tuawhā – e āhei ai te whakahaere tikanga tangihanga haumaru.

TKAT ZOOM HUI (Google Drive video)