Wharekawa Marae – Home

Wharekawa Marae

Whakatairanga ake ko te tapu o te wāhi ngaro,

The sanctity of the divine realm is held aloft

Wharekawa Marae has since inception of Alert 1 COVID19 disseminated information to whanau around the closure of Wharekawa Marae to any grouping, to ensure health and safety and whanau wellbeing.

Hikitia ko te hiringa o Kīngi Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu.

The essence of King Tūheitia is elevated.

Tangihia ō tātou tini mate

Our many passings are wept over.

Whakatauria ngā karangatanga maha, ngā huruhuru o rātou mā.

The many relatives, hairs of those who have passed are settled.

Nau mai, Piki mai ki tā Wharekawa Marae Pae Tukutuku.

Welcome, ascend to the website of Wharekawa Marae.

Pēhea

Kawa: Tainui Tauutuutu, Tuu atu, tuu mai.

Services: Fully functional wharenui, smaller wharepuni, wharekai, waananga and catering services.

Disability Accessible: Work in progress as a part of our Te Whakatutuki Marae Redevelopment Plan.

Strengths: Only marae in the country with a uniquely shared whakapapa of Paaoa and Whanaunga.

Panui